Onderzoek naar Mediawijsheid

Je beschrijft het huidige mediagebruik van kinderen op de basisschool. Voeg daarbij de volgende bewijsmaterialen toe:

  • een verslag op basis van een aantal interviews (met minimaal vier kinderen) hoe het mediagebruik van kinderen op de basisschool momenteel is en conclusies die je samen met medestudenten hebt getrokken over dit mediagebruik;
  • een toelichting wat de aandachtspunten zijn bij (jonge) kinderen met betrekking tot mediagebruik en wat de aandachtspunten hierbij zijn voor leerkrachten en voor ouders, onderbouwd door tenminste twee verschillende bronnen.

Inleiding

Elk jaar is er de week van de mediawijsheid, een week (16-23 november 2018) lang werken aan en met media. Je kon jouw kennis over de mediawijsheid testen via https://www.npo3.nl/mediawijsheidtest

Tijdens de afgelopen keer is het volgende gebeurd:

https://www.weekvandemediawijsheid.nl/nieuws/dit-was-de-week-van-de-mediawijsheid-2018/

Maar wat is Mediawijsheid?

Aan de hand van onderstaand filmpje wordt dit toegelicht:

Hoe je aan mediawijsheid kunt werken is samengevat in een mediawijsheid competentiemodel.

Bron

Daarnaast is er nog een ander ontwikkeld model, de MediaDiamant.

Bron

De vijf kanten van de MediaDiamant

De MediaDiamant belicht de vijf pijlers van mediaopvoeding: het hebben van plezier, het maken van goede afspraken over veiligheid, het kiezen van goede inhoud, samen met media bezig zijn en het vinden van een goede balans.

1. Plezier – geniet van de mogelijkheden Bijna alle ouders laten hun kind digitale media gebruiken vanwege het plezier (95%) en vanwege het leerzame aspect (72%). De focus in mediaopvoeding verschuift. Van controleren en begrenzen zien we een verschuiving richting de positieve kanten: het genieten, ontspannen, leren, contact onderhouden en zelf maken van media (GGD Kennemerland, 2016). Naast het consumeren van media, gebruiken kinderen en jongeren media ook creatief; ze uiten zich via apps, websites, vlogs, blogs en filmpjes. 2. Veilig – voorkom risico’s Om optimaal te kunnen genieten van de voordelen van media, is het belangrijk de risico’s zoveel mogelijk te herkennen en te voorkomen. Wanneer kinderen en jongeren zich door hun ouders gesteund en begrepen voelen in de manier waarop ze met media omgaan, werkt dit risicoverlagend (Kliksafe, 2017). Voor tieners zijn ouders (77,2%) of leerkrachten (47%) de belangrijkste informatiebron als het gaat om online risico’s. Het is daarom belangrijk dat ouders met hun kind meekijken, erover praten en uitleg geven, duidelijke afspraken maken en ingrijpen wanneer het mis dreigt te gaan. 3. Samen – begeleid je kind Wanneer ouders en kind samen gebruik maken van media zorgt dit voor meer plezier en meer veiligheid. Bij jonge kinderen kijken ouders vaak als vanzelfsprekend mee bij het mediagebruik. Vanaf de basisschool gaan kinderen media vaker alleen of met leeftijdsgenootjes gebruiken. De begeleiding van ouders en het samen doen blijft echter belangrijk (NJi, 2015). Tot in de puberteit is de invloed van ouders op het mediagebruik van hun kind nog nadrukkelijk aanwezig (Geelen & Prins, 2016). Als ouders uitleg geven over op welke manier er (in het gezin) met media wordt omgegaan, zullen kinderen het normaal vinden om te vertellen wat ze meemaken in de online wereld. Ook het voorbeeldgedrag van ouders is belangrijk, iets waar ouders zich zeker bewust van zijn. Zo probeert 76% van de ouders het eigen smartphonegebruik te minimaliseren (Radesky et al. 2015). 4. Inhoud – weet welke media geschikt zijn Het is belangrijk dat kinderen media gebruiken die passen bij hun leeftijd en ontwikkelingsfase. Wanneer kinderen media krijgen voorgeschoteld waar ze eigenlijk nog te jong voor zijn, kan dit hun geheugen overbelasten waardoor het leren wordt belemmerd. Ook kunnen ze verkeerde verbanden leggen tussen informatie en een verdraaid beeld krijgen van de werkelijkheid. Media die goed aansluiten bij de belevingswereld van je kind, hebben juist een positief effect op de ontwikkeling (Toolbox Mediaopvoeding NJi). 5. Balans – momenten met en zonder De hoeveelheid mediagebruik van kinderen per dag neemt alsmaar toe (Mediawijzer.net, 2017Stichting Opvoeden, 2014). Hoewel dit veel ouders zorgen baart, laat een recent onderzoek onder jongeren zien dat een gemiddeld mediagebruik geen negatief effect heeft op hun welzijn (Schlindwein, 2017). Voor de meeste jongeren pakt het bezig zijn met (sociale) media juist positief uit en bovendien zijn ze hierin zelfregulerend: uiteindelijk hebben ook jongeren het liefst face-to-face-contact (Spat, 2016). Hoewel er veel vraag naar is, zijn officiële richtlijnen voor schermtijd niet te geven. Om die juiste balans te vinden, moeten ouders een eigen visie ontwikkelen passend bij het ritme van het gezinsleven (Peter Nikken, Parool, 2015). Het belangrijkste advies hierover aan ouders is dat mediagebruik vooral niet de enige activiteit voor een kind mag zijn. Ook tekenen, bouwen, lezen, bordspelletjes en lichamelijke activiteiten zoals klimmen, rennen en fietsen zijn belangrijk voor hun ontwikkeling.

http://www.mediasmarties.nl/

Hoeveel tijd vind jij dat een kind per dag …

…achter de televisie mag zitten?
…achter computer/tablet/smartphone mag zitten? 

Bezit en gebruik. Kinderen besteden dit jaar (2018) minder tijd aan tijdschriften en stripboekjes dan vorig jaar (2017).

Bron

Adviezen voor ouders

Mediagebruik 0-5 jaar voor ouders.pdf

Mediagebruik 6-12 jaar voor ouders.pdf

Bovenstaande informatie kun je als bron gebruiken om te komen tot een interview met kinderen uit jouw stageklas.

Doel van het interview met 4 kinderen uit je stageklas is:

  • inzicht wat kinderen nu al doen en kunnen met digitale media (tijd, inhoud, vaardigheden).
  • kennis over mediaontwikkeling bij kinderen.

Wat kunnen kinderen al op de computer?

Wat zie je in de praktijk in je stageklas?

Wat zie je thuis?

Moet je kinderen helpen / beschermen door altijd mee te kijken of onveilige sites te blokkeren?

Weten kinderen of de informatie op internet betrouwbaar is?

Moet je kinderen leren wat je wel en niet op internet zet?

Interview Mediagebruik

  • Ga naar ipabo.yurls.net
  • Lees bronnen/onderzoeken zoals Iene Miene Media
  • Maak samen met klasgenoten tien interviewvragen gekoppeld aan de onderwerpen tijd/inhoud/vaardigheden

Wist je dat het Oogfonds voor kinderen en jongeren tot 20 jaar de 20-20-2-regel adviseert:

  • Na 20 minuten dichtbij kijken (bijvoorbeeld op telefoon of tablet) 20 seconden ver weg kijken.
  • Élke dag minstens 2 uur buiten zijn, inclusief pauzes en bijvoorbeeld wandelen of fietsen van en naar school of werk.
Scroll naar top