ICT-geletterdheid

Informatievaardigheden en Basisvaardigheden

In het college worden de volgende bronnen gebruikt. De PowerPoint is beschikbaar gesteld, de demonstratie van Prowise niet.

https://onderzoek.kennisnet.nl/app/uploads/2016/12/Nr_12._De_betrouwbaarheid_van_internetbronnen.pdf

https://www.ou.nl/Docs/Expertise/RdMC/RDMC_door_de_bomen.pdf

https://www.mediawijsheid.nl/informatievaardigheden/

https://www.kb.nl/sites/default/files/brochure-slimmer-zoeken.pdf

Digitale Geletterdheid

Enkele in het college gebruikte en/of genoemde bronnen:

http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden#k=#s=6 http://downloads.slo.nl/Repository/21e-eeuwse-vaardigheden-in-het-curriculum-van-het-funderend-onderwijs.pdf http://downloads.slo.nl/Documenten/SLO%20%282018%29%2021e%20eeuwse%20vaardigheden%20kijkwijzers%20en%20leerlijnen%20concept.pdf http://downloads.slo.nl/Documenten/SLO%20%282018-03-05%29%20Leerlijn%20Digitale%20Geletterdheid%20po-vo.pdf https://www.mediawijzer.net/van-mediawijzer-net/competentiemodel/ https://www.opvoeden.nl/basisschoolkind/media/adviezen-mediagebruik-kinderen/     Find my Phone Documentaire van Anthony van der Meer
Scroll naar top