Beroepstaak 1 – Educatieve Spellen

Uit de studiegids 2016/2017

Korte beschrijving van beroepstaak 1

In de eerste beroepstaak leer je een aantal basisvaardigheden op ICT-gebied, die je zowel voor je lessen op de iPabo als in je stageschool kunt gebruiken. In de lessen worden een aantal voorbeelden gegeven van hoe je ICT kunt gebruiken voor kinderen in een leersituatie.

Korte beschrijving van de vakinhoudelijke leerdoelen:

 • In de lessen komen de volgende leerdoelen aan de orde:
 • De student kan werken met verschillende presentatietools;
 • De student kan filmmateriaal inzetten in de lessen op de basisschool;
 • De student kan werken met educatieve spellen in de basisschool;
 • De student kan kinderen gericht laten zoeken naar informatie op internet.
 1. Educatieve Spellen

Je gebruikt (online) educatieve spellen om een (groepje) kind(eren) te laten werken aan een specifiek onderwijsdoel voor aardrijkskunde, geschiedenis of natuur&techniek. Voeg daarbij de volgende bewijsmaterialen toe:

 • een LBF met een beschrijving van de gegeven les en een link naar het gebruikte materiaal (minimaal twee verschillende spellen);
 • een toelichting waarom voor de betreffende toepassing is gekozen (op basis van criteria) en op welke manier hiermee aan welk onderwijsdoel gewerkt wordt, onderbouwd door tenminste twee verschillende bronnen.

Niet elk spelletje dat je online kunt spelen is een geschikt spel voor het onderwijs. Er bestaan diverse criteria die je in staat stellen het gevonden spelletje op waarde te schatten. Hieronder enkele criteria die je kunt gebruiken voor de spelletjes welke in beroepstaak 1 worden aangeboden.

Kan de leerling zelfstandig het programma volgen?

 • de schermpresentatie is duidelijk
 • de opdrachten zijn helder geformuleerd
 • het is aantrekkelijk voor de leerlingen

Sluit het programma aan bij jullie methode van werken?

 • het programma is methodegebonden
 • het programma is bij iedere methodiek te gebruiken
 • het programma zit didactisch goed in elkaar

Hoe reageert het programma op prestaties van de leerling?

 • goed/fout
 • uitleg over gemaakt fouten
 • gedifferentieerde reacties bij herhaald foutief antwoorden
 • vormen van beloning

Houdt het programma in het aanbod rekening met de prestaties van de leerling?

 • het programma kent verschillende (instap)toetsen
 • bij voldoende resultaten wordt leerstof van een hoger niveau aangeboden
 • het aanbod wordt aangepast aan de prestaties van de leerling

Is dit een geschikt leerstofonderdeel om op de computer aan te bieden?

Waarom vind je het al dan niet geschikt/nuttig?

Wat is de meerwaarde van dit onderdeel bij aanbieding op de computer?

Kan de leraar het programma instellen voor verschillende leerlingen

 • op tempo, duur, reactietijd
 • soort uitleg
 • soort activiteit (voortoets, oefenen, controleren)
 • niveau
 • anders, namelijk

Registreert en analyseert het programma de antwoorden van de leerling?

 • telling van het aantal goede/foute antwoorden
 • uitgebreid overzicht per leerling
 • snel inzichtelijk resultaat per groep
 • resultaten zijn weer te geven op scherm en op papier
 • resultaten worden bewaard op schijf
 • het programma geeft een foutenanalyse

Hieronder vind je een eerste verzameling van spelletjes die je online kunt spelen.

Aardrijkskunde

http://www.elkspel.nl/spelletjes/group/Topografie.html

http://www.dewijnhoek.nl/nederland/provincies/puzned.html

http://www.schoolbordportaal.nl/schoolborden/catalogus.html?vakgebied=aardrijkskunde

http://spele.nl/topografie-games/

http://www.spellenvoorschool.nl/spelletjes/aardrijkskunde.html

http://www.spelletjesoverzicht.nl/spelletjes/topografie

http://www.topografie-nederland.nl/

http://topografie.leukespellen.be/

http://www.toporopa.eu/nl/

http://www.brujon.net/topo/

http://www.onlineklas.nl/mijntopo/lessen.html

Natuur & Techniek

http://www.kidsinspace.nl/

http://www.gynzy.com/nl/items/wereldorientatie

http://www.tech-ed.nl/

http://www.techmobiel.be/spelletjes.php

http://neurokids.nl/speel/

http://www.xperiment2014.nl/

http://techniek-ict.yurls.net/nl/page/743664

Geschiedenis

http://www.internetwijzer-bao.nl/pagina/geschiedenis

http://www.13indeoorlog.nl/

http://members.chello.nl/s.kloosterman4/middeleeuwen/

http://users.telenet.be/vbz/egyptdag/hiero4.htm

Scroll naar top