Visie op ICT

Hierboven een kort fragment van een school in China waar de leerkracht aan de kleur van de band kan zien welk kind geconcentreerd bezig en welke niet. Toekomst of blijft het toch fictie?  Coronacrisis Nu de scholen dicht zijn tijdens…

Digitale Geletterdheid en Curriculum.nu

Digitale Geletterdheid aangepast en ingedeeld door Curruculum.nu Voorheen was de indeling gebaseerd op enkele onderdelen uit de 21e eeuwse vaardigheden.  Mediawijsheid, informatievaardigheden, basisvaardigheden en computational thinking. Nu is het model door een commissie van curriculum.nu aangepast en uitgebreid. Op zich kan ik…

Informatievaardigheden en Basisvaardigheden

In het college worden de volgende bronnen gebruikt. De PowerPoint is beschikbaar gesteld, de demonstratie van Prowise niet. https://onderzoek.kennisnet.nl/app/uploads/2016/12/Nr_12._De_betrouwbaarheid_van_internetbronnen.pdf https://www.ou.nl/Docs/Expertise/RdMC/RDMC_door_de_bomen.pdf https://www.mediawijsheid.nl/informatievaardigheden/ https://www.kb.nl/sites/default/files/brochure-slimmer-zoeken.pdf Bijeenkomst 2 20182019 from ictindeles

Digitale Geletterdheid

Enkele in het college gebruikte en/of genoemde bronnen: http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden#k=#s=6 http://downloads.slo.nl/Repository/21e-eeuwse-vaardigheden-in-het-curriculum-van-het-funderend-onderwijs.pdf http://downloads.slo.nl/Documenten/SLO%20%282018%29%2021e%20eeuwse%20vaardigheden%20kijkwijzers%20en%20leerlijnen%20concept.pdf http://downloads.slo.nl/Documenten/SLO%20%282018-03-05%29%20Leerlijn%20Digitale%20Geletterdheid%20po-vo.pdf https://www.mediawijzer.net/van-mediawijzer-net/competentiemodel/ https://www.opvoeden.nl/basisschoolkind/media/adviezen-mediagebruik-kinderen/   Bijeenkomst 1 – 20182019 from ictindeles   Find my Phone Documentaire van Anthony van der Meer

Gepersonaliseerd e-mailbericht samenvoegen

Eén van mijn taken als docent is ingeleverd werk van studenten van een reactie voorzien. Ik noem het perse even reactie en niet feedback, het gaat hier immers om de techniek die ik hanteer. Wat ik uiteindelijk wil bewerkstelligen is dat elke student op hetzelfde moment een gepersonaliseerd e-mailbericht samengevoegd krijgt met daarin mijn notities. Hoe ik dát door gebruik te maken van Excel, Word en Outlook doe, leg ik uit in deze blogpost. AVG De namen van de studenten zijn verzonnen, inclusief de gebruikte studentnummers.     Excel Zelf gebruik ik Microsoft Excel 2016 en via ons studentenregistratiesysteem Alluris kan…

Kahoot It!

[Geschreven door Vincent – minor 2 deeltijdstudent] Lessen snel en eenvoudig leuker maken? Lees dan deze handleiding over Kahoot! Wat is Kahoot? Kahoot is een tool waarmee je als leerkracht eenvoudig een klassikale quiz, test of evaluatie mee kan uitvoeren. Als leerkracht maak je bijvoorbeeld een quiz over het zojuist geleerde onderwerp, of een spel waarin de spelers (leerlingen) nieuw geleerde informatie in de juiste volgorde moeten zetten binnen een bepaalde tijd. Zo een quiz of spel wordt geprojecteerd op het digibord/smartboard. Alle leerlingen spelen de quiz tegen elkaar en spelen direct op hun eigen apparaat. Dit kan een tablet,…

littleBits

[Geschreven door Marjolein – minor 2 deeltijdstudent] Wat is LittleBits? LittleBits is een tool die leerlingen kan helpen bij het proberen en het creëren van verschillende stappen in ontwerpen. Het daagt leerlingen uit om te proberen en te uit te vinden, maar ook om fouten te vinden en deze op te lossen. Net als bij een fout in een stroomcircuit is het de uitdaging om te zoeken naar de foute schakel en deze aan te passen zodat het werkt! Net als bij een code in een website is het zoeken en proberen. Wat gebeurt er als ik deze koppel? Wat…

Ozobot

[Geschreven door Manouk – minor 2 deeltijdstudent] Hoi ! Tijdens de les moderne media heb ik de Ozobot uitgeprobeerd. Ik heb op basis van een onderzoekje naar dit kleine robotje en het uitproberen van het ding een mini-handleiding gemaakt. Dan kan je als leerkracht meteen met dit leuke ding aan de slag. DE BASIS De Ozobot is een Mini robot die kan bewegen op 4 kleuren: zwart, groen, rood en blauw. De Ozobot verandert hierbij van kleur -> zie Video 1. Je kan de Ozobot bepaalde routes laten lopen, door met de stiften te tekenen op wit papier. Let hierbij op…