Visie op ICT

Hierboven een kort fragment van een school in China waar de leerkracht aan de kleur van de band kan zien welk kind geconcentreerd bezig en welke niet. Toekomst of blijft het toch fictie? 

Coronacrisis

Nu de scholen dicht zijn tijdens deze coronacrisis zijn veel docenten bezig hun onderwijs om te zetten naar afstandsonderwijs. Op de iPabo gebruiken we hoofdzakelijk Microsoft Teams en Yammer om onze studenten te bereiken.  Ook op de (stage)scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn docenten op zoek naar manieren om het onderwijs op afstand door te laten gaan. Over de hele wereld ontstaan nu sites, initiatieven en andere manieren van lesgeven. De realiteit van nu zorgt voor de toekomst van morgen. 

Hier enkele sites ter inspiratie:

https://www.techlearning.com/resources/free-online-learning-resources-for-schools-affected-by-coronaviruscovid-19

https://meestersander.nl/2020/03/16/de-beste-tips-voor-thuis-van-meester-sander/

https://www.todaysteachingtools.com/cursus-online-onderwijs.html

De ene school is voorbereid en kan onderwijs digitaal voortzetten terwijl de andere school de schriftjes en de werkboeken door het raam naar buiten aangeeft aan de ouder die het op komt halen. In beide gevallen niets mis, ik zie overal bevlogen leerkrachten met passie en hart voor hun kinderen. Het is echter ook tijd om goed af te wegen waar we onze kinderen mee willen grootbrengen. Zijn ze slagvaardig genoeg om te overleven in een gedigitaliseerde maatschappij? Mijns inziens moet je als aankomend volwassene om kunnen gaan met de digitale vormen zoals gedefinieerd in de digitale geletterdheid. Je moet daarnaast ook kunnen ontwerpen en innoveren. 

Hieronder een video van de ASKO scholen in Amsterdam hoe zij ICT inzetten in het onderwijs. Wat voor de een realiteit is, is voor de ander toekomst. 

Curriculum.nu over digitale geletterdheid.

Documentaire

Hacken van computers door deze te infecteren en alles op afstand over te nemen.
Find my Phone – Hoe je een telefoon kunt volgen en overnemen zonder dat de gebruiker dit direct weet.
Hoe je via Marktplaats de simpele vraag krijgt € 0,01 over te maken en vervolgens je bankrekening is geplunderd.
Hoe zit het met het afluisteren van gesprekken via Facebook? En hoe met slimme speakers?

Digitale Geletterdheid en Curriculum.nu

Digitale Geletterdheid aangepast en ingedeeld door Curruculum.nu

Voorheen was de indeling gebaseerd op enkele onderdelen uit de 21e eeuwse vaardigheden. 

Mediawijsheid, informatievaardigheden, basisvaardigheden en computational thinking. Nu is het model door een commissie van curriculum.nu aangepast en uitgebreid. Op zich kan ik mij hier wel in vinden, de indeling is uitgebreider en biedt meer mogelijkheden om in de lessen aan te sluiten. 

Informatievaardigheden en Basisvaardigheden

In het college worden de volgende bronnen gebruikt. De PowerPoint is beschikbaar gesteld, de demonstratie van Prowise niet.

https://onderzoek.kennisnet.nl/app/uploads/2016/12/Nr_12._De_betrouwbaarheid_van_internetbronnen.pdf

https://www.ou.nl/Docs/Expertise/RdMC/RDMC_door_de_bomen.pdf

https://www.mediawijsheid.nl/informatievaardigheden/

https://www.kb.nl/sites/default/files/brochure-slimmer-zoeken.pdf

Digitale Geletterdheid

Enkele in het college gebruikte en/of genoemde bronnen:

http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid

http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden#k=#s=6

http://downloads.slo.nl/Repository/21e-eeuwse-vaardigheden-in-het-curriculum-van-het-funderend-onderwijs.pdf

http://downloads.slo.nl/Documenten/SLO%20%282018%29%2021e%20eeuwse%20vaardigheden%20kijkwijzers%20en%20leerlijnen%20concept.pdf

http://downloads.slo.nl/Documenten/SLO%20%282018-03-05%29%20Leerlijn%20Digitale%20Geletterdheid%20po-vo.pdf

https://www.mediawijzer.net/van-mediawijzer-net/competentiemodel/

https://www.opvoeden.nl/basisschoolkind/media/adviezen-mediagebruik-kinderen/

 

 

Find my Phone

Documentaire van Anthony van der Meer

Gepersonaliseerd e-mailbericht samenvoegen

Eén van mijn taken als docent is ingeleverd werk van studenten van een reactie voorzien. Ik noem het perse even reactie en niet feedback, het gaat hier immers om de techniek die ik hanteer. Wat ik uiteindelijk wil bewerkstelligen is dat elke student op hetzelfde moment een gepersonaliseerd e-mailbericht samengevoegd krijgt met daarin mijn notities. Hoe ik dát door gebruik te maken van Excel, Word en Outlook doe, leg ik uit in deze blogpost.

 

 

Excel

Zelf gebruik ik Microsoft Excel 2016 en via ons studentenregistratiesysteem Alluris kan ik een export maken van de klas waarvan ik het werk van een reactie wil voorzien. Dàt geëxporteerde bestand lees ik vervolgens in in Excel. Daarna typ ik er twee kolommen bij ‘Ingeleverd’ en ‘Notitie’. (Het gemaakte bestand heb ik als download verderop in deze tekst beschikbaar gesteld.).

Uiteraard zijn alle gegevens verzonnen.

De opbouw van het bestand is zodanig dat de eerste rij de namen van de gegevens bevat, dit is erg belangrijk voor het daadwerkelijke samenvoegen. Door achter elke naam aan te geven of de student iets heeft ingeleverd én mijn notitie te beschrijven, verkrijg ik een compleet bestand. Normaliter kijk ik zo 200 studenten na en pas als ik daar mee klaar ben ga ik over naar de volgende stap, het maken van een standaard e-mailbericht middels Word.

Word

Start de tekstverwerker Microsoft Word en ga naar het onderdeel ‘Verzendlijsten’.

Hierna selecteer je in het lint ‘Adressen selecteren’ en vervolgens ‘bestaande lijst gebruiken’.

Vervolgens zoek ik het gemaakte Excelbestand op en open ik deze.

Hierna krijg ik het volgende scherm te zien waarin ik aan kan geven dat Word het blad van mijn Excelbestand moet gebruiken. Je ziet ook de optie ‘De eerste rij met gegevens bevat kolomkoppen’ automatisch aangevinkt staan.

Bevestig met Ok en hierna kun je aan de slag met het samenstellen van de e-mail. Ik kies ervoor om te beginnen met Beste en vervolgens kies ik in het lint ‘Samenvoegvelden invoegen‘ en daarna ‘Roepnaam‘.  Je ziet overigens in dat lijstje van samenvoegvelden de indeling van de kolommen terug zoals het Excelbestand ook is samengesteld.

Dus waar ik mijn samenvoegvelden wil hebben, selecteer ik deze. Via de optie ‘Voorbeeld van het resultaat’ laat Microsoft Word de gegevens uit het Excelbestand daadwerkelijk zien. 

Met de pijltjes kun je navigeren naar het volgende record en zo het volgende resultaat bekijken.

[su_box title=”Bronbestanden:” style=”soft”]

De beide bronbestanden zijn hieronder te downloaden. Let er op dat je beide bestanden downloadt aangezien het Worddocument gebruik maakt van het Excelbestand.

[/su_box]

Regels toevoegen (gevorderd)

Stel nu dat ik geen tekst had ingevuld bij ‘Notitie’ voor die studenten die geen bestand hadden ingeleverd. Dan wil ik een mail zodanig opgestellen dat de studenten die wel iets hebben ingeleverd mijn notitie krijgen te zien en de studenten die niets hebben ingeleverd een aansporing om alsnog het werkstuk in te leveren.

Dit kun je voor elkaar krijgen met de Als… Dan… Anders… regel. Hiermee kan ik een klein beetje programmeren om zo de juiste gegevens te tonen.

Ga met de cursor op de juiste plaats staan waar je de tekst wilt laten verschijnen. Selecteer vervolgens Regels en dan Als… Dan… Anders…

Hierna krijg je een scherm te zien waarin je het veld selecteert waarop Word zijn acties gaat baseren. Ik kies het veld Ingeleverd en vergelijk deze met het woord neeAls het veld dus ‘nee’ is dan wordt de tekst ‘Helaas heb ik geen werk van je ontvangen, wil je dit alsnog zo spoedig mogelijk inleveren?’ ingevoegd.

Ik klik op Ok.

Vervolgens kom ik terug in mijn Worddocument, hierna kies ik met de rechtermuisknop de optie Andere veldweergave.

Je ziet dan je tekst verschijnen met de code.

De laatste twee aanhalingstekens “” vul ik met de alternatieve tekst als het materiaal wel is ingeleverd.

In onderstaande schermafbeelding is dat te zien.

[su_box title=”Bronbestand:” style=”soft”]

[/su_box]

Samenvoegen naar een automatische E-mail

De laatste stap is het daadwerkelijke mailen. Voor de oplettende lezer, ik heb geen mailadressen in mijn Excelbestand staan. Dat klopt aangezien ik de interne mailserver rechtstreeks aanroep kan ik volstaan met het gebruiken van de nummers (studentnummers) en hen een mail sturen. De mailserver die ik ook gebruik zal dan automatisch @ipabo.nl achter het nummer plaatsen en de juiste student de juiste tekst sturen.

Het Worddocument is nog steeds geopend, ik ga naar het onderdeel ‘Verzendlijsten’ en kies in het lint voor ‘Voltooien en samenvoegen’ en vervolgens ‘E-mailberichten verzenden.’.

In het volgende venster kies ik het veld ‘Nummer’ (van mijn Excelbestand), geef de onderwerpregel aan en klik vervolgens op ‘Ok’. De mails worden samengesteld en via Outlook verzonden.

De studenten ontvangen allemaal tegelijk een mailtje waardoor ik voorkom dat de eerst nagekeken student al werk terugkrijgt terwijl de laatste student nog dagen moet wachten.

Nog 1 tip, als je standaard in Outlook gebruik maakt van een handtekening onder de e-mail, kopieer deze dan en plak die onder het Worddocument. Archiveer vervolgens je Worddocument en pak deze erbij als er weer een nieuw Excelbestand gevuld is met nieuwe notities en studentgegevens.

Kahoot It!

[Geschreven door Vincent – minor 2 deeltijdstudent]

Lessen snel en eenvoudig leuker maken? Lees dan deze handleiding over Kahoot!

Wat is Kahoot?

Kahoot is een tool waarmee je als leerkracht eenvoudig een klassikale quiz, test of evaluatie mee kan uitvoeren. Als leerkracht maak je bijvoorbeeld een quiz over het zojuist geleerde onderwerp, of een spel waarin de spelers (leerlingen) nieuw geleerde informatie in de juiste volgorde moeten zetten binnen een bepaalde tijd.

Zo een quiz of spel wordt geprojecteerd op het digibord/smartboard. Alle leerlingen spelen de quiz tegen elkaar en spelen direct op hun eigen apparaat. Dit kan een tablet, laptop, telefoon of pc zijn, zolang het apparaat maar verbonden is met het internet.

De quiz eindigt met een winnaar. De winnaar heeft de meeste vragen goed beantwoord en als snelste de antwoorden gegeven.

Waarom Kahoot op de basisschool?

 1. Je evalueert lessen op een leuke manier
 2. Je maakt leerlingen snel betrokken bij de les
 3. Het wedstrijdelement verhoogt de motivatie
 4. Directe feedback op gegeven antwoorden
 5. Het kost weinig tijd voor de leerkracht om het toe te passen
 6. Het activeren van voorkennis
 7. Het kost zeer weinig tijd om toe te passen
 8. Het enige dat er voor nodig is, is een internetverbinding en minimaal 1 ander apparaat

Hoe werkt het?

Stap A: Als leerkracht ga je naar www.getkahoot.com. Daar maak je snel en eenvoudig een (gratis) account aan. Je kunt daarna kiezen of je een enquête, quiz of spel wilt maken. In dit blog ga ik alleen in op het maken van een quiz.

Stap B: Zodra je links bovenin op het paarse vakje met ‘New K’ hebt geklikt krijg je het scherm met de keuze voor jouw Kahoot. Je klikt dan op ‘Quiz’. Dan zie je het volgende scherm:

Stap C: Je vult nu de titel in van het onderwerp van de quiz. Daaronder heb je de keuze om een korte beschrijving neer te zetten over het onderwerp van de quiz. Je kunt nog een plaatje toevoegen aan de titel van de quiz en eventueel de bronvermelding van de informatie in de quiz.

Stap D: Klik daarna op ‘OK, go’ en start het maken van de eerste vraag. Vul de vraag in en daaronder minimaal 2 antwoorden waarbij je aangeeft welk antwoord de goede moet zijn. Vul de tijd in die de leerling krijgt voor het beantwoorden en kies eventueel een bijpassend plaatje uit. Je kunt er ook voor kiezen om een filmpje van Youtube te uploaden (ja, da’s echt heel makkelijk) dat input geeft bij de vraag.

Stap E: Wanneer je alle vragen en antwoorden hebt gemaakt is de quiz klaar! Klik dan rechts bovenin op de groene knop ‘Save’, en daarna nog een keer rechts bovenin op de groene knop ‘I’m done’. nu is de quiz te spelen voor iedereen!

Stap F: Nu het spel gespeeld kan worden door de leerlingen, klik je op het spel ‘Play’. Kies voor de ‘Classis’ modus waarbij iedere leerling apart speelt of voor ‘Team Mode’ om de leerlingen als teams tegen elkaar te laten spelen. Nu kom je in het hoofscherm waarop je kunt zien wie er mee speelt. Bovenin staat de spelcode (Gamepin) die de leerlingen moeten invullen. Hierover meer in stap G.

Stap G: Laat de spelers naar http://www.kahoot.it gaan en laat ze de Game Pin intoetsen die bovenaan jouw scherm staat afgebeeld. Ook vullen zij hier de naam in. In dit voorbeeld is de Game Pin 706003. Als dit de leerlingen is gelukt zie je de namen van die leerlingen in jouw scherm staan! Als iedereen zich heeft aangemeld kan de quiz beginnen. Na de laatste vraag worden scores meteen afgebeeld op het hoofdscherm (digibord/smartboard). Als leerkracht kun je de scores daarna ook nog in Excel-bestand downloaden en uitprinten!

Voorbeeld video:

Maandag – Kahoot from Mamedia on Vimeo.

littleBits

[Geschreven door Marjolein – minor 2 deeltijdstudent]

Wat is LittleBits?
LittleBits is een tool die leerlingen kan helpen bij het proberen en het creëren van verschillende stappen in ontwerpen. Het daagt leerlingen uit om te proberen en te uit te vinden, maar ook om fouten te vinden en deze op te lossen. Net als bij een fout in een stroomcircuit is het de uitdaging om te zoeken naar de foute schakel en deze aan te passen zodat het werkt!
Net als bij een code in een website is het zoeken en proberen. Wat gebeurt er als ik deze koppel? Wat kan ik doen om dit te verbeteren of aan te passen? Kan ik nog iets toevoegen?

Waarom LittleBits?
Het is niet alleen leuk, maar het is uitdagend! Leerlingen moeten verder kijken en niet alleen na maken. Zelf bedenken en uitvinden is de leidraad, natuurlijk kan je beginnen met namaken.
Maar Littlebits nodigt de leerlingen uit om verder te gaan, te proberen en te onderzoeken, wat kan leiden tot uitvinden.

Wat heb je nodig?

 • De LittleBits set (Deluxe kit)
 • 9 Volt batterijen (reserve is altijd fijn).
 • Daarnaast kan je huis, tuin en keuken materialen gebruiken.

Het laatste puntje zijn de materialen die de leerlingen gebruiken om hun creatie ‘tot leven te wekken’. De kit zelf zorgt wel voor uitdaging, maar kunnen ze deze materialen gebruiken om andere materialen de manipuleren? Hier ligt de volgende uitdaging.

Hoe werkt het?
Je begint met het verzamelen van de materialen. Er zijn verschillende soorten LittleBits, deze zijn aangeduid met een kleur.
Blauw -> Stroom/ hoofdschakelaar
Roze -> Verschillende soorten schakelaars
Oranje -> Verbindingen
Groen -> Actie/ Resultaat
Paars -> Accessoires

De accessoires

De accessoires zijn om de acties en de verbindingen te veranderen, maar ook om te kijken waar wat er gebeurd als je de instellingen iets aanpast. Wat wel belangrijk is om te weten, de schroevendraaiers die erbij zitten om de gevoeligheid en de instellingen aan te passen zijn van plastic, hier moet dus voorzichtig mee worden omgegaan.

Stap 1 – Hoofdschakelaar
De eerste stap is om de 9Volt batterij aan de blauwe LittleBit te koppelen. Op de blauwe LittleBit zit een schakelaar. Dit is de zogenaamde hoofdschakelaar (net als in een huis). Hier zorg je voor dat er stroom op de LittleBits kan worden gezet en dat het er door heen stroomt.

Stap 2 – Schakelaar

De volgende stap is het verbinden van een schakelaar.
In de deluxe kit zitten de volgende schakelaars:

 1. Klassiek aan en uit knopje
 2. Dimmer
 3. Geluidsgevoelige schakelaar
 4. Pulse schakelaar (zendt korte stroompjes uit net als bij een hartslag)
 5. aftelschakelaar.

Kies een van deze schakelaars uit en plaats deze doormiddel van het magneetje op elkaar. Je kan ze gewoon aan elkaar klikken op deze manier. Je weet ook meteen of je het goed houdt, door de noord en zuid zijdens van een magneet.

Stap 3 – Verbindingen
Daarna kan je kiezen voor een verbinding. Deze kan je ook overslaan, maar je kan op deze manier ook meerdere acties tegelijkertijd in actie zetten. Deze verbindingen zijn te vergelijken met een stroomkring voor een lampje.

Stap 4 – Actie
Als laatste voeg je de actie toe. Hier kan je verschillende kiezen. Ook in de deluxe kit zitten ook weer verschillende soorten, namelijk:

 1. servo motor.
 2. RGB led lichtje (Rood-Groen-Blauw)
 3. Lichtsnoer
 4. Buzzer
 5. Roteermotor.

Deze laatste stap zorgt ervoor dat je stroomkring/ code een actie laat zien. Dit kan dus variëren met welke actie jij hebt afgesloten.
Deze acties kan je gebruiken om met de ‘huis, tuin en keukenspullen’ de acties te vergroten.

Stap 6 – Uitvinden
De laatste stap bij het kennismaken met de LittleBits is proberen.
Trial and Error. Probeer het uit, vind uit, zoek uit, simpelweg gewoon aan de slag gaan.

Wat nog meer?
Je kan verschillende dingen maken met de LittleBits, hieronder heb ik een paar voorbeelden gezet waar materialen worden gebruikt uit onder andere de Deluxe kit, maar ook door gebruik te maken van de eerder genoemde huis, tuin en keukenspullen.
In deze filmpjes wordt een idee gegeven wat je er allemaal mee kan. Er zijn veel verschillende soorten Littlebits set te verkrijgen, hierdoor kunnen sommige dingen niet met deze set gemaakt worden, maar het geeft je een idee.

Veel plezier met het worden van een uitvinder!

Ozobot

[Geschreven door Manouk – minor 2 deeltijdstudent]

Hoi !

Tijdens de les moderne media heb ik de Ozobot uitgeprobeerd. Ik heb op basis van een onderzoekje naar dit kleine robotje en het uitproberen van het ding een mini-handleiding gemaakt. Dan kan je als leerkracht meteen met dit leuke ding aan de slag.

DE BASIS

De Ozobot is een Mini robot die kan bewegen op 4 kleuren: zwart, groen, rood en blauw. De Ozobot verandert hierbij van kleur -> zie Video 1.

Je kan de Ozobot bepaalde routes laten lopen, door met de stiften te tekenen op wit papier. Let hierbij op dat de lijnen correct getekend zijn:

Wat heb je dus nodig?

 • Ozobot
 • Wit papier
 • Stiften: zwart, rood, groen & blauw

COOLE MOVES

De Ozobot kan niet alleen routes lopen op basis van de routes die je tekent, de  Ozobot kan ook de coolste moves uitvoeren ! Door bepaalde kleurencombinaties en -patronen te maken met de stiften, kan de Ozobot een tornado-, zigzag- of een achterwaartse move laten maken.

SNELHEID & RICHTING

Je kan door bepaalde kleurencombi’s en patronen toe te passen op de route, de Ozobot ook van snelheid of richting doen veranderen.

Via deze link zie je de verschillende Codes bij Ozobot !


WEBSITES:

Scroll naar top